PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG WERKEN

De tweede soort plaatsbeschrijving is deze voor aanvang van werken of de constructieve plaatsbeschrijving. 

De constructieve plaatsbeschrijving wordt opgemaakt vóór aanvang van de werken en doorgaans wordt de opdracht gegeven door de aannemer, architect of bouwheer.

Wat wordt gecontroleerd

Afhankelijk van de aard van de werken worden in de aanpalende panden of appartementen de nodige vaststellingen gedaan. Volgende onderdelen worden in het bijzonder gecontroleerd:

Openen en sluiten van ramen en deuren

Opsommen en beschrijven van bestaande barstvorming in muren, vloeren en plafonds in aanpalende vertrekken

Nagaan of muren, vloeren en plafonds geen uitstulpingen of beschadigingen vertonen

Belang van de constructieve plaatsbeschrijving.

Op deze manier kan nagegaan worden of de werken die in het aanpalende gebouw worden uitgevoerd, gevolgschade heeft.