BIJKOMENDE INFO

Herstellingen ten laste van de huurder

Artikel 1754 van het B.W.

‘Herstellingen ten laste van de huurder of geringe herstellingen tot onderhoud waartoe behoudens andersluidend beding, de huurder gehouden is, zijn die welke door het plaatselijk gebruik als zodanig geschouwd worden en, onder andere de herstellingen:

Aan haarden, haardplaten, lijsten en mantels van schoorstenen

Aan de bepleistering van muren van appartementen en andere woonplaatsen, onderaan tot op een meter hoogte

Aan vloerstenen en tegels van kamers wanneer er slechts enkele gebroken zijn

Aan ruiten, tenzij die gebroken zijn door hagel of andere buitengewone en door overmacht veroorzaakte voorvallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk is

Aan deuren, vensterramen, planken dienende tot afschutting of tot sluiting van winkels, hengsels, grendels en sloten

Artikel 1755 van het B.W.

‘Geen van de herstellingen die geacht worden herstellingen ten laste van de huurder te zijn, komt voor rekening van de huurder wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven’.

De gewone huurherstellingen en kleine onderhoudswerken zijn ten laste van de huurder. Als een kraan lekt is het aan de huurder om deze op zijn kosten te laten herstellen. Wanneer bijvoorbeeld het dak lekt, zijn de kosten niet voor de huurder. Hij moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen van de schade, zo niet riskeert de huurder mee op te draaien voor de herstelling van de verergerde schade.

Wat moet de huurder in orde brengen?

Onderstaande opsomming is indicatief en onvolledig maar geeft toch een leidraad van zaken die in door de huurder in orde moet gebracht worden:

Algemeen 

Alle kamers moeten leeggemaakt zijn

Kelder, zolder of garages moeten leeggemaakt zijn

Alle afval dient verwijderd te zijn. (Er bestaat kans op een boete voor sluikstorten indien afval wordt buitengezet en het niet de ophaaldag is).

Attesten indien opgesomd in de huurovereenkomst:

Nazicht brander verwarming dat niet ouder is dan één jaar

Nazicht gaskachels en/of waterdoorstromers dat niet ouder is dan één jaar

Nazicht rookkanalen open haard of kachel dat niet ouder is dan één jaar

Lediging aalput 

Nazicht batterijen rookmelders en/of CO-melders

Beschadigingen aan muren, vloeren en plafonds

Beschadigingen zoals vermeld in artikel 1754 kunnen op voorhand door de huurders zelf gerepareerd worden. Vakmannen kosten meer!

Donker geschilderde muren en/of plafonds (donkerbruin, taupe, rood, zwart, …) dienen op het einde van de huur in een witte grondverf geschilderd te worden

Behangpapier dient verwijderd te worden indien de huurovereenkomst dit stipuleert

Alle boorgaatjes en kleine beschadigingen aan muren door verhuis dienen opgevuld te worden met een vulpasta en gladgeschuurd. Uiteraard dienen de schroeven, pluggen, haken, … eerst verwijderd te worden.

Het is steeds verboden boorgaten te maken in vloer- en wandtegels, tenzij mits schriftelijke toestemming van de eigenaar waarbij het bevestigde bij het onroerend goed blijft (een handdoekrek in keuken of badkamer wordt onroerend door bestemming en mag niet meer verwijderd worden)

 Lichtpunten in het plafond moeten afgesloten worden met lusterklemmen of voorzien zijn van een lamp.

Alle lichtarmaturen die bij het appartement horen, moeten op het einde van de huur aanwezig zijn en alle lampen en inbouwspots moeten branden, inclusief lampje koelkast en dampkap.

Schade door condensvorming (zwarte vlekken) in badkamer moet gereinigd worden en met witte grondverf geschilderd worden. Schimmelvorming ter hoogte van de koude bruggen (in de slaapkamers) moeten eveneens grondig gereinigd zijn.

Deurkrukken moeten vastgezet worden

Poetsen

Alle kasten van keuken, badkamer, vestiairekasten, dressingkasten, … dienen gereinigd te worden

Alle ramen, zowel binnen als buiten als de binnenprofielen van de ramen moeten proper zijn. Ook raamdorpels binnen en buiten moeten gereinigd zijn.

Alle muren en vloeren moeten vrij zijn van stofnesten en spinnenwebben.

Tegelvloeren zijn gedweild, vasttapijt is gestofzuigd en parket of laminaat zijn proper en vetvrij. 

Terrassen worden best met bleekwater of een speciaal product gereinigd om de groene algenverkleuringen te verwijderen.

Alle kranen en onderdelen van kranen dienen ontkalkt te zijn.

Voegen rond douche of ligbad mogen niet zwart verkleurd zijn door kalkaanslag

Dampkap is gereinigd; het filterdoek vervangen of de kookstoffilters zijn vetvrij

Afdekplaatjes van lichtschakelaars en stopcontacten zijn proper

Verluchtingsroosters moeten gereinigd zijn

Wc-pot is gereinigd, vertoont geen kalkafzetting of verkleuringen. De wc-zitting en het deksel zijn goed verankerd en de vlotter blijft niet lopen

Tuinonderhoud:

Oprit en/of bestrating moet onkruid- en algenvrij zijn (geen groenverkleuringen zichtbaar)

Tuinafval moet verwijderd zijn

Alle vaste struiken en bomen moeten gesnoeid en goed onderhouden zijn

Bloemperken moeten onkruidvrij zijn

Gazon moet gemaaid zijn

Dakgoten en platte daken moeten vrij zijn van mos en bladeren

Schadeposten ten laste van huurder of verhuurder?

Afvoerleidingen

Voor regenwater, dakwater en huishoudelijk water dienen onderhouden te worden door de verhuurder. Verstoppingen die door de huurder werden aangebracht vallen ten laste van de huurder

Vloer- en muurbekleding

De huurder moet vloerbekleding goed onderhouden met de juiste producten. Diepe meubelindrukken, schrammen, inkervingen, brandgaatjes vallen ten laste van de huurder. 

Muurbekleding: huurder is verantwoordelijk voor abnormale schade.

Het is de huurder verboden boorgaten te maken in wand- of vloertegels.

De huurder moet alle boorgaatjes, nagelpunten, pluggen, schroeven, nagels, … te verwijderen en opvullen met een vulpasta en egaal afwerken.

Tuinonderhoud

De hele tuin dient door de huurder onderhouden te worden, inclusief vakkundig snoeien, gazon onkruidvrij houden, opritten en paadjes mosvrij houden, …

Dak

Alle herstellingen en onderhoud aan daken, platte daken en terrasdaken vallen ten laste van de verhuurder, zelfs al is de huurder contractueel gehouden tot het onderhouden van de woning.

Rolluiken, zonnewering, ..

De huurder moet alle rolluiklinten vervangen wanneer zij onderhevig zijn aan slijtage. Op het einde van de huur moeten alle rolluiken normaal kunnen opgetrokken en neergelaten worden

Kranen, wc-vlotter

Het onderhoud van kranen, wc-vlotters, … valt ten laste van de huurder. Hij moet ze ontkalken en versleten en defecten dichtingen vervangen. Wanneer het gaat om een constructiefout of ingevolge ouderdom, dient de verhuurder de herstellingen te vergoeden