PLAATSBESCHRIJVING BIJ EINDE HUUR

Wat gebeurt er op het einde van de huurovereenkomst?

Opnieuw is het de makelaar of één van de partijen die de expert contacteert dat de huurovereenkomst beëindigd wordt. Er wordt een afspraak gemaakt om een eindcontrole uit te voeren. Doorgaans vindt deze afspraak plaats op de laatste dag van de maand maar het kan ook vroeger. Het onroerend goed moet volledig leeg zijn en de sleutels worden overhandigd aan de expert, eigenaar of makelaar. De huurder mag het onroerend goed nadien niet meer betreden.

Tijdens deze eindcontrole worden in eerste instantie de meterstanden opgenomen en de inventaris van de sleutels opgemaakt. Vervolgens gaat de expert aan de hand van de plaatsbeschrijving die werd opgemaakt aan het begin van de huurovereenkomst deze met de huidige situatie vergelijken. 

Wat als er huurschade is?

Bepaalde gebreken kunnen te wijten zijn aan slijtage. Het Burgerlijk Wetboek maakt een beknopte opsomming van gebreken door slijtage die door de huurder dienen hersteld te worden en de grote herstellingen die door de eigenaar moeten hersteld worden. Voor een beknopte opsomming klik hier.

Andere beschadigingen kunnen door de huurder zelf zijn aangebracht. Veel huurders zijn zich niet bewust dat bijvoorbeeld donker geschilderde muren onder huurschade vallen. Ook boorgaten maken in wandtegels om bijvoorbeeld een handdoekrek op te hangen, vallen onder huurschade wanneer het rek bij verhuis wordt meegenomen. Schimmelvorming door onvoldoende verwarming en/of verluchting kan in bepaalde gevallen onder huurschade vallen. Voor een opsomming van gebreken die onder huurschade vallen klik hier. (5)

Nadat alle vaststellingen zijn gemaakt, wordt een proces-verbaal van eindcontrole opgemaakt. Alle gebreken die aan het onroerend goed zijn vastgesteld en die niet te wijten zijn aan normaal gebruik, ouderdom of overmacht en die juridisch onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, zullen worden aangerekend. Met dit proces-verbaal kan de huurwaarborg vrij gemaakt worden en uitgekeerd worden aan de huurder of verhuurder indien er huurschade of vergoedingen verschuldigd zijn.

Welke bedragen zijn ten laste van de huurder?

Er zijn diverse mogelijkheden:

De huurschade wordt onmiddellijk begroot. Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de huidige marktprijzen.  Bijvoorbeeld: het onroerend goed is niet opgekuist. Er wordt een raming gemaakt van de duurtijd om het onroerend goed te reinigen en dat wordt vermeerderd met het uurloon dat een professionele poetsfirma vraagt.

Ofwel wordt aan de eigenaar de opdracht gegeven een aannemer aan te stellen om de werken uit te voeren waarbij het factuur in de uiteindelijke kostenraming zal opgenomen worden. Bijvoorbeeld: de huurder is sleutels kwijt. De sleutels worden bijgemaakt en het factuur wordt aangerekend. 

Er kan ook een minwaarde aangerekend worden. Bijvoorbeeld: de huurder beschadigt een deurblad. Hij moet dan wel geen nieuwe deur laten plaatsen maar de deur verliest een gedeelte van zijn waarde en dit wordt gecompenseerd in een minwaarde.

Wanneer de beschadigingen zodanig ernstig zijn dat het onmogelijk is om het onroerend goed opnieuw te verhuren, kan een huurderving aangerekend worden. Afhankelijk van de duurtijd van de herstellingen kan één of twee weken tot een maand huur aangerekend worden.

Verbrekingsvergoeding

Tot slot nog een woordje over de verbrekingsvergoeding. Indien een huurder de huurovereenkomst verbreekt tijdens de eerste drie jaren van de huurtermijn, is hij afhankelijk van het jaar waarin hij opzegt een verbrekingsvergoeding verschuldigd. Wanneer de huurder in het eerste jaar de huurovereenkomst verbreekt, is hij drie maanden huur verschuldigd, in het tweede jaar is hij twee maanden huur verschuldigd en in het derde jaar, één maand huur.