Plaatsbeschrijvingen

Woord vooraf

Alles begint met een huurovereenkomst, afgesloten tussen huurder en verhuurder. Deze moet schriftelijk zijn opgesteld en dient geregistreerd te worden. Met het oog op de plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van de huur is het belangrijk de verplichtingen van huurder en verhuurder, zoals ze in het Burgerlijk Wetboek zijn neergeschreven, op te sommen.

Verplichtingen van de verhuurder:

Het onroerend goed aan de huurder leveren.

Het in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is en dit met betrekking tot veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

De huurder het rustig genot te doen hebben zolang de huur duurt.

Verplichting van de huurder:

De verhuurder is verplicht het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren. Hij moet het gehuurde gebruiken als een goed huisvader. 

Hij moet daaraan gedurende de huurtijd alle herstellingen doen die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de verhuurder.

Hij moet de huurprijs op de bepaalde termijnen voldoen.

Hij moet het onroerend goed voldoende stofferen.

Beide partijen hebben dus wettelijke verplichtingen en daarom is het opmaken van een plaatsbeschrijving een belangrijk aspect in de hele huurwetgeving.

Wat is een plaatsbeschrijving

Er zijn diverse soorten plaatsbeschrijvingen. De twee belangrijkste soorten zijn de plaatsbeschrijving bij aanvang van een huurovereenkomst (ook wel een locatieve plaatsbeschrijving genoemd) en de plaatsbeschrijving bij aanvang van werken (een constructieve plaatsbeschrijving). 

In eerste instantie richten wij ons tot de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst of de locatieve plaatsbeschrijving.