FAQ

‘Ik heb voor een nieuwe huurder gezorgd of het onroerend goed is terug verhuurd, dus ik moet de verbrekingsvergoeding niet betalen!’ 

Neen! Deze vergoeding dient om de kosten die de eigenaar heeft, te dekken. De verhuurder moet immers de makelaar en de expert opnieuw betalen en de verbrekingsvergoeding dient om deze kosten te vergoeden. De verhuurder kan wel geheel of gedeeltelijk afstand doen van deze vergoeding. 

‘Ik betaal de laatste twee maanden huur niet meer. De eigenaar mag de huurwaarborg houden’! 

Mag niet! De huurwaarborg dient om de eventuele huurschade te bekostigen, niet om de huur mee te betalen. Bovendien, wanneer er huurschade wordt vastgesteld, is de huurwaarborg ontoereikend. 

Wat doe ik als eigenaar wanneer de huurschade groter is dan de huurwaarborg? 

In eerste instantie is het aangewezen om eventueel een minnelijke schikking te treffen waarbij een afbetalingsplan wordt opgemaakt en ondertekend door beide partijen. Indien dat niet mogelijk is, moet de eigenaar een verzoekschrift richten tot de Vrederechter. De eigenaar of zijn raadsheer zal via het Vredegerecht het resterende bedrag invorderen. 

Ik vind het onnodig dat een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt maar de huurder/verhuurder wil er toch een laten opmaken. Wat nu? 

Wanneer één van de partijen weigert een plaatsbeschrijving op te laten maken, kan de tegenpartij eisen dat er toch een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. De partij die de plaatsbeschrijving wil, kan naar de vrederechter stappen die een deskundige zal aanstellen. Dit moet gebeuren binnen de eerste maand van de bewoning.  

Mijn huisdier heeft beschadigingen aangebracht. Ben ik daar verantwoordelijk voor en moet ik de schade betalen? 

Absoluut. Je bent verantwoordelijk voor de  schade die huisdieren toebrengen.

Hierbij wordt verwezen naar artikel 1732 van het B.W.: ‘Hij is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad’ en naar artikel 1735 van het B.W. ‘De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten’

Bompa is gestorven. Wat gebeurt er met het appartement dat hij huurde? 

De erfgenamen treden in de rechten en de plichten van de overledene. Zij zullen de wettelijke formaliteiten moeten vervullen en de huurovereenkomst via een aangetekend schrijven aan de verhuurder betekenen. De huuropzeg bedraagt drie maanden. 

Ik heb een huisdier maar in de huurovereenkomst staat dat ik geen huisdieren mag houden? 

In principe mogen huisdieren gehouden worden want de Woninghuurwet verbiedt dit niet. Echter, vaak staat in huurovereenkomsten dat huisdieren niet toegelaten zijn. Het is een moeilijke situatie omdat het om een overeenkomst tussen huurder en verhuurder gaat. In het slechtste geval kan de huurder naar de vrederechter stappen met het verzoek te bemiddelen of uitspraak te doen. Een kleine hond of poes zal sneller toegestaan worden dan een grote hond, hangbuikzwijn of dieren die in een terrarium (slangen, schorpioenen, …) zitten. De rechter doet uitspraak naar billijkheid.   

Mijn huurder heeft tegen het einde van de huur de sleutels van het appartement bij mij in de brievenbus gestoken maar er is geen eindcontrole gebeurd. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn? 

Indien u als verhuurder deze sleutels zonder meer aanvaardt, kan dat beschouwd worden als een aanvaarding van de staat van het appartement waarin het zich bevindt, zonder dat er een eindcontrole gebeurd is. Het is aangewezen dat u wanneer de aangetekende brief met de huuropzeg toekomt, schriftelijk of via e-mail reageert. U schrijft hierin dat u de opzeg ontvangen heeft en dat op het einde van de huurtermijn er een vastgoedexpert ter plaatse zal komen die de nodige afhandeling verzorgt en de sleutels in ontvangst zal nemen. Een kleine moeite om grote problemen te omzeilen.

Indien de huurder bij u aan de deur aanbelt kan u ze moeilijk weigeren maar maakt u toch een briefje dat u de sleutels aanvaardt onder voorbehoud en laat dit door de huurder ondertekenen.